Үйлдвэрийн аялал

tyj
rt (1)
rt (5)

1. Материал

rt (9)

2. Таслах

mgh (2)

3. Оёдол

rt (3)

4. Урсгал засах

rt (8)

5. Төмөр

mgh (1)

6. Хувцасны үзлэг

rt (12)

7. Баглаа боодол

rt (10)

8. Encasemen

rt (11)

9. Барааг хүргэх